Els BoumansIk (geboren 1943) werk als gestalttherapeut in mijn eigen praktijk in Utrecht.

Werkervaring

Vanaf 2003 werk ik vanuit mijn eigen praktijk en geef:

 • individuele psychotherapie
 • partnerrelatietherapie (o.a. EFT)
 • gezinstherapie
 • opstellingenwerk
 • traumabehandeling (o.a. EMDR)
 • coaching

Indien nodig en gewenst werk ik samen met huisartsen, praktijkondersteuners van huisartsen voor de GGZ (POH-GGZ),  psychiaters, reumatologen, fysiotherapeuten, bedrijfsartsen en ARBO-diensten, maatschappelijk werkenden, psychotherapeuten, met een ambulante geestelijke gezondheidszorg.
Ik heb ervaring met werken zowel via de eerstelijns als tweedelijns hulpverlening.

Hiernaast ben ik sinds 1965 werkzaam geweest in verschillende functies in ziekenhuizen, op scholen voor Buitengewoon Onderwijs, bij de faculteit Sociale Wetenschappen van de Rijks Universiteit Utrecht, de vakgroep Seksuologie van de Universiteit van Amsterdam, bij een interkerkelijk Bureau voor Levens- en Gezinsvragen, bij een Instituut voor Psychologisch Marktonderzoek, bij de Dienst Geestelijke Verzorging van een Instelling voor meervoudig gehandicapte kinderen en jongeren en in een eerstelijns psychotherapiepraktijk binnen een gezondheidscentrum.

Opleidingen

 • Doctoraal examen Andragologie (Rijks Universiteit Utrecht) met als afstudeerrichting psycho-sociale hulpverlening en als nevenstudie-richtingen:
  • Algemene gezondheidszorg
  • Psychologie in uitgebreide vorm d.m.v. een aanvullend examen Klinische Psychologie, Persoonlijkheidsleer, Seksuologie, Psychotherapie en Psychopathologie
  • Onderwijsbevoegdheid andragologie en psychologie
 • Specialisatie Gestalttherapie bij Multi di Mens
 • Doorlopend nascholingscursussen, bijscholingscursussen, congressen, intervisies en supervisies voor Systemisch werk en gestalttherapie, relatietherapie en gezinstherapie (EFT en AFFT), Traumabehandeling (o.a. EMDR), Familie-opstellingen

Lidmaatschappen beroepsverenigingen

Ik ben lid van:

 • de Nederlands Vlaamse Associatie voor Gestalttherapie en -theorie (NVAGT)
 • de European Association for Gestalttherapt (EAGT lid nr. B38-05-04)
 • het Nederlands Verbond voor Psychologen en Agogen  (NVPA lid nr100380)
 • de Nederlandse Associatie voor Psychotherapie (NAP lid nr276)
 • de European Association of Psychotherapy (ECP-EAP NL 326)
 • de Stichting Register Beroepsbeoefenaren Natuurlijke Gezondheidszorg (RBNG lid nr.901037R)
 • de Stichting Tuchtrecht Beroepsbeoefenaren Natuurlijke Gezondheidszorg (TBNG)

Op grond van genoemde lidmaatschappen vindt geheel of gedeeltelijk financiele vergoeding plaats van de kosten voor de consulten door de ziektekostenverzekeraars.