Familie-opstellingen

Je kunt problemen ervaren in je persoonlijke leven, je werkkring of je loopbaan.
Als individuele vormen van therapie of coaching niet toereikend zijn kan de methode van familie-opstellingen je een diepgaand inzicht geven.

Deze methode gebruik ik zowel in individuele therapie en coaching als ook in workshops familie-opstellingen.

De methode van opstellingenwerk voegt de intergenerationele dimensie van hulpverlening toe.
Dit betekent dat we teruggaan naar de levens van voorouders in hun tijd en maatschappij. Ook al hebben zij hun leven naar beste weten en mogelijkheden vorm gegeven, dan nog kunnen niet verwerkte gebeurtenissen merkbaar zijn en belemmerend werken in de levens van hun nakomelingen.
Door de niet uitgewerkte zaken de ruimte te geven kunnen ze in de opstelling alsnog afgerond worden. Daarmee kunnen we de blokkade in het hier en nu opheffen zodat je ruimte krijgt je leven vrij en op eigen wijze vorm te geven.

Loopbaan- en organisatieopstellingen

Deze methode kunnen we ook toepassen in een loopbaan- of organisatie-opstelling.
We kijken dan naar de geschiedenis van je loopbaan in combinatie met je levensgeschiedenis en de verborgen blokkades in de organisatie waar je werkzaam bent.

De workshops

In een groep van 10 tot 20 mensen onderzoeken we zo welke verborgen en belemmerende dynamieken er zijn om je tenslotte te kunnen bevrijden van deze belemmeringen.

Tijdens deze workshop van twee dagdelen kun je je eigen opstelling laten doen. Hierbij wordt aan de andere deelnemers gevraagd tijdelijk de plaats van jou, je familie-leden of collega’s in te nemen. Iedere deelnemer is vrij om al dan niet een eigen opstelling te doen dan wel te participeren in de opstelling van een ander.