Aanmelding en behandeling

Voor therapie kun je je telefonisch of per email aanmelden voor een kennismakingsgesprek.
Het doel van dit gesprek is een wederzijdse kennismaking en het verkrijgen van inzicht in je hulpvraag. Soms zijn hiervoor enkele intakegesprekken nodig.
Als we zicht hebben gekregen op wat er speelt en waar je aan wilt werken maken we een werkplan voor de therapie. Ook kunnen we een inschatting maken van het aantal sessies.

Een sessie voor individuele therapie of coaching duurt minimaal 60-75 minuten. Een sessie voor relatietherapie of gezinstherapie duurt minimaal 120-150 minuten. Een EMDR sessie duurt minimaal 60 minuten en kan uitlopen naar 120 minuten.
Gesprekken vinden meestal eens per week, of eens per twee weken plaats.
Met tussenpozen zal in de loop van de behandeling geëvalueerd worden wat de vorderingen van de therapie zijn.

Afspraken kunnen overdag en in de avond worden gepland.

Aanmelden familie-opstellingen

Voor de workshop familie-opstellingen kun je je aanmelden via onderstaand inschrijfformulier ("data & inschrijven familie-opstellingen").

Vergoeding

De meeste zorgverzekeraars vergoeden, als je aanvullend verzekerd bent, de kosten van een aantal sessies geheel of gedeeltelijk. Informeer daarvoor bij je zorgverzekeraar. Ook kun je op de website van zorgwijzer een overzicht vinden van vergoedingen voor gestalttherapie.
Aangezien ik van deze verenigingen erkend lid ben  zal de factuur geheel of gedeeltelijk aan je vergoed worden. Je betaalt mij zelf na toezending van de factuur.
Heb je een inkomen op bijstandsniveau of ben je student, dan hanteer ik een speciaal tarief.
Coaching wordt door de zorgverzekeraar niet vergoed.

Als gestalttherapeut val ik onder de klachtenregeling van de NVAGT en de RBCZ en worden geschillen volgens de wet Wkkgz voorgelegd aan een geschillencommissie ter beoordeling. Lees hier wat te doen indien u een klacht heeft.